Krav på kvalitet  inom kläder och livsmedel

I takt med att konsumenterna blivit allt mer engagerade i Sverige när det gäller kvalitetsaspekten har tillverkarna blivit mer transparenta kring hur tillverkningen av kläder, accessoarer och inredning går till. Det flesta av de stora klädhandlarnas sortiment tillverkas hantverksmässigt. När det gäller livsmedel finns idag flera organisationer som arbetar för att garantera kvalitet, bland de största kan KRAV nämnas. Deras grundsyn är att livsmedel – i så hög grad som möjligt – inte skall förändras genom tillsatser av ämnen

Kunderna har idag högre förväntningar än aldrig förr när det gäller säkerhet och hållbarhet. Därför är det alldeles självklart att klädtillverkarna ser till att arbeta i enlighet med lagboken på de geografiska platser där de har fysiska butiker.

Kvalitet och säkerhet

De flesta stora modehus  genomför många obligatoriska produkttester för att säkerställa kvalitet. Testerna utförs såväl internt som av obundna och externa laboratorier. Alla sorters hemtextilier och accessoarer testas för krympning, vridning, färgfasthet, noppbildning, flamm- och ljushärdighet och hållbarhet för kunna svara upp mot modehusens egna krav.

När det gäller livsmedel arbetar krav med den så kallade försiktighetsprincipen. Det betyder att om man inte känner till faran miljö- eller hälsomässigt med en vara, så tar man alltid det säkra för det osäkra och minimerar risken. Tillsatser tillåts i väldigt liten utsträckning. Medan EU-kommissionen tillåter 300 E-nummer av tillsatser, så tillåter KRAV endast 46 av dessa. Några exempel som tillåts är guarkärnmjöl (E-412), gummi arabicum (E-nummer 414) och xantangummi (E-nummer 415).

Produktansvar och arbetsvillkor

Inom textil- och inredningsindustrin arbetar man intensivt med produktutveckling under design- och produktutvecklingsstadierna. Det gäller bland annat produkter såsom keramik, lyktor och lampor som alltid måste vara fullt funktionella samt helt säkra att för användning. Råder osäkerhet tar ett respekterat företag produkten ur produktion.

Det sociala ansvaret är minst lika viktigt. Hur ser arbetsförutsättningarna ut för de som jobbar som hantverkare eller för bonden som arbetar med spannmålsproduktion? När det gäller livsmedel sätter KRAV höga krav på att den som arbetar skall ha goda villkor socialt och arbetsmässigt. För kläd- och textilindustrin skiljer det sig betydligt då produktionerna ofta befinner sig på andra kontinenter. Där gäller det specifika landets arbetsförhållanden. I länder som Kina, Indien och Malaysia kan förhållanden vara totalt motsatta de i Sverige. Ibland förekommer till och med barnarbete vilket ett stort seriöst företag aldrig bör acceptera. Hur det verkligen förhåller sig är svårt att veta så till vida man som konsument inte åker och besöker arbetsplatserna förstås.

Submit a comment