Sju tips till ditt husbygge

Så stora projekt som ett husbygge kräver god planering och mycket förarbete för att processen skall flyta på så smärtfritt som möjligt. Här följer några utvalda delar som är viktiga att tänka på redan från början.

Kunskap. Ta reda på så mycket som möjligt i förväg. Fråga vänner som byggt hus, du kanske känner någon i byggbranschen, läs bloggar och forum på nätet. Ju mer kunskap du har desto lättare blir det att ta de rätta besluten.

Budget. Räkna noggrant ut de ekonomiska ramar som gäller för projektet och lova dig själv att hålla dig till dem i allra möjligaste mån. Ta gärna hjälp till detta.

Läge. Välj tomt med omsorg. Tänk i långt perspektiv. Vad det är för typ av mark, hur påverkar solen, årstiderna och den omgivande miljön och inte minst hur ser grannskapet ut? Ett bra läge är viktigast av allt.

Se över kommunens detaljplan. Finns det planerade vägbyggen eller annat som kan komma att påverka läget framöver. Mycket viktigt inför framtiden.

Hustyp: Vad är det för hus du och din familj har behov av? Storlek, design, funktionalitet. Även här gäller det långa perspektivet och ett pragmatiskt tänk.

Byggmetod: Att bygga i lösvirke eller köpa färdigt? I ett lösvirkesbygge är du byggherre men vid köp av färdigt hus ansvarar hustillverkaren för monteringsarbetet.

Uppvärmning: Här finns flera alternativ och husets läge avgör till stor del vad som passar bäst. Braskamin kan vara ett och hos Fastighetsunderhåll och Skorstenar i Skåne AB hittar du med all säkerhet det du söker.

De här grundläggande komponenterna täcker förstås långt ifrån allt som sker under en hel byggprocess, men tar man itu med dessa på rätt sätt så har man kommit en bra bit på väg. Lycka till!